PHẦN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG

Tính năng được thay đổi ở Thiên Tuyệt Kiếm
Đăng trả lời
Administrator
Site Admin
Bài viết: 15
Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2021, 16:33

PHẦN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG

Gửi bài by Administrator »

BẢNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHẦN THƯỞNG

HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN PHẦN THƯỞNG
Truy nã Hải tặc Cả ngày
6 nhiệm vụ/ngày
 • Danh bổ lệnh
 • 5 vạn Bạc khóa
Bao Vạn Đồng Cả ngày
50 nhiệm vụ/ngày
 • Kinh nghiệm
 • Bạc khóa
 • Cơ hội hủy bỏ nhiệm vụ
 • Huyền tinh
Tiêu Dao Cốc Cả ngày
2 lần/ngày
 • Huyền tinh
 • Lệnh bài Thương Hội
 • Danh vọng Tiêu Dao Cốc
 • Bạc khóa, Bạc thường
Bạch Hổ Đường Cả ngày
1 lần/ngày
 • Huyền tinh
 • Danh vọng Bạch Hổ Đường
 • Bạc khóa
Tống Kim 11h00, 21h00, 23h00
3 lần/ngày
 • Bạc thường
 • Lệnh bài Thương Hội - Tống Kim
Đoán Hoa Đăng 20h30 mỗi ngày
60 câu/ngày
 • Bạc Khóa (1 vạn/câu)
Võ Lâm Cao Thủ Thời gian và tọa độ
 • Huyền tinh
 • Bạc khóa, Bạc thường
 • Lệnh bài danh vọng Cao Thủ
 • Cổ phần Bang Hội
Câu cá cuối tuần Thứ 7, Chủ nhật
 • Huyền tinh
 • Bạc khóa
 • Danh vọng Yêu Đái Trung Hồn
Thời Quang Điện
Thần Trùng Trấn
2 lần/tuần
 • Huyền tinh
 • Danh vọng Tần Lăng - TQĐ
 • Danh vọng Khắc Di Môn - TTT
Nhiệm vụ Hiệp Khách 5 nhiệm vụ/tuần
 • Hiệp khách lệnh
Tranh đoạt Lãnh Thổ Thứ 6, Chủ nhật
 • Nguyên liệu Danh vọng Lãnh thổ
 • Uy danh
 • Quan ấn
Thương Hội Mỗi tuần 1 lần
 • Bạc khóa, Bạc thường
 • Huyền tinh
 • Uy danh
Quân Doanh
(Hành trình bất tận)
Mỗi tuần 1 lần
 • Huyền tinh
 • Bạc khóa
Đăng trả lời