THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÕ LÂM CAO THỦ CẤP 55

Cung cấp Bản đồ, địa điểm, thời gian xuất hiện VLCT
Đăng trả lời
Administrator
Site Admin
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2021, 16:33

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÕ LÂM CAO THỦ CẤP 55

Gửi bài by Administrator »

Thời gian xuất hiện

02h00, 09h30, 15h30, 19h30, 22h30

Vân Tuyết Sơn (Mộc) Hình Bổ Đầu (Thổ) Vạn Lão Điền (Hỏa)
 • Giữa Yến Tử Ổ-204 181
 • Giữa Yến Tử Ổ-205 200
 • Giữa Yến Tử Ổ-206 194
 • Giữa Yến Tử Ổ-199 195
 • Giữa Yến Tử Ổ-189 175
 • Tây Bắc Lư Vĩ Đãng-204 232
 • Tây Bắc Lư Vĩ Đãng-244 225
 • Tây Bắc Lư Vĩ Đãng-210 201
 • Tây Bắc Lư Vĩ Đãng-238 235
 • Tây Bắc Lư Vĩ Đãng-205 236
 • Tây Rừng Nguyên Sinh-218 240
 • Giữa Yến Tử Ổ-192 203
 • Giữa Yến Tử Ổ-162 197
 • Giữa Yến Tử Ổ-185 186
 • Giữa Yến Tử Ổ-177 205
 • Giữa Yến Tử Ổ-163 198
 • Tây Bắc Lư Vĩ Đãng-240 210
 • Tây Bắc Lư Vĩ Đãng-227 222
 • Tây Bắc Lư Vĩ Đãng-245 226
 • Tây Bắc Lư Vĩ Đãng-241 212
 • Tây Bắc Lư Vĩ Đãng-204 216
 • Tây Rừng Nguyên Sinh-200 229
 • Tây Rừng Nguyên Sinh-201 215
 • Cửu Lão Động 2-217 234
 • Cửu Lão Động 2-208 213
 • Cửu Lão Động 2-232 232
 • Cửu Lão Động 2-240 231
 • Cửu Lão Động 2-204 225
 • Trong Bách Hoa Trận-261 247
 • Trong Bách Hoa Trận-239 213
 • Trong Bách Hoa Trận-235 215
 • Trong Bách Hoa Trận-257 217
 • Trong Bách Hoa Trận-247 241
 • Tây Bờ Hồ Trúc Lâm-200 218
 • Tây Bờ Hồ Trúc Lâm-219 219
 • Tây Bờ Hồ Trúc Lâm-188 214
 • Tây Bờ Hồ Trúc Lâm-205 206
 • Tây Bờ Hồ Trúc Lâm-232 210
Cao Sĩ Hiền (Thổ) Thác Bạt Sơn Uyên (Kim) Dương Liễu (Thủy)
 • Cửu Lão Động 2-217 213
 • Cửu Lão Động 2-204 230
 • Cửu Lão Động 2-224 215
 • Cửu Lão Động 2-219 216
 • Cửu Lão Động 2-239 224
 • Trong Bách Hoa Trận-293 220
 • Trong Bách Hoa Trận-289 232
 • Trong Bách Hoa Trận-219 226
 • Trong Bách Hoa Trận-253 218
 • Trong Bách Hoa Trận-269 245
 • Tây Bờ Hồ Trúc Lâm-231 226
 • Tây Bờ Hồ Trúc Lâm-208 225
 • Tây Bờ Hồ Trúc Lâm-202 210
 • Tây Bờ Hồ Trúc Lâm-216 226
 • Tây Bờ Hồ Trúc Lâm-215 210
 • Tây Tháp Lâm-202 247
 • Tây Tháp Lâm-217 231
 • Tây Tháp Lâm-240 204
 • Tây Tháp Lâm-202 230
 • Tây Tháp Lâm-203 238
 • Hoàng Lăng Kim Quốc 2-207 211
 • Hoàng Lăng Kim Quốc 2-214 207
 • Hoàng Lăng Kim Quốc 2-187 206
 • Tây Long Hổ Huyễn Cảnh-200 143
 • Tây Long Hổ Huyễn Cảnh-164 246
 • Tây Long Hổ Huyễn Cảnh-155 154
 • Tây Long Hổ Huyễn Cảnh-162 149
 • Tây Long Hổ Huyễn Cảnh-161 164
 • Tây Tháp Lâm-212 227
 • Tây Tháp Lâm-212 217
 • Tây Tháp Lâm-214 245
 • Tây Tháp Lâm-247 248
 • Tây Tháp Lâm-246 214
 • Hoàng Lăng Kim Quốc 2-225 210
 • Hoàng Lăng Kim Quốc 2-207 214
 • Tây Long Hổ Huyễn Cảnh-173 144
 • Tây Long Hổ Huyễn Cảnh-146 178
 • Tây Long Hổ Huyễn Cảnh-184 198
 • Tây Long Hổ Huyễn Cảnh-168 195
 • Tây Long Hổ Huyễn Cảnh-175 191
Đăng trả lời