THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÕ LÂM CAO THỦ CẤP 95

Đăng trả lời
Administrator
Site Admin
Bài viết: 13
Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2021, 16:33

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÕ LÂM CAO THỦ CẤP 95

Gửi bài by Administrator »

Thời gian xuất hiện

15h35, 19h35, 22h35

Nhu Tiểu Thúy (Kim) Trương Thiện Đức (Mộc) Giả Dật Sơn (Thủy)
 • Sắc Lặc Xuyên-203 209
 • Thục Cương Bí Cảnh-210 181
 • Miêu Lĩnh-205 198
 • Vũ Lăng Sơn-180 204
 • Hoa Sơn-245 228
 • Sắc Lặc Xuyên-238 213
 • Thục Cương Bí Cảnh-187 198
 • Miêu Lĩnh-214 237
 • Gia Dụ Quan-220 202
 • Hoa Sơn-197 239
 • Sắc Lặc Xuyên-235 241
 • Vũ Di Sơn-238 241
 • Thục Cương Bí Cảnh-186 214
 • Phong Đô Quỷ Thành-193 218
 • Miêu Lĩnh-230 213
Ô Sơn Thành (Hỏa) Trần Vô Mệnh (Thổ)
 • Vũ Di Sơn-200 207
 • Phong Đô Quỷ Thành-212 246
 • Gia Dụ Quan-178 193
 • Vũ Lăng Sơn-200 221
 • Hoa Sơn-199 209
 • Vũ Di Sơn-202 239
 • Phong Đô Quỷ Thành-226 216
 • Gia Dụ Quan-215 179
 • Vũ Lăng Sơn-198 193
 • Hoa Sơn-240 205
Đăng trả lời