Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

PHẦN THƯỞNG TÚI TÂN THỦ - TÀNG KIẾM

Đã gửi: 10 Tháng 8 2021, 12:18
by Administrator
Kính chào Quý nhân sỹ!
Nhằm hỗ trợ Quý nhân sỹ có được những trải nghiệm tốt nhất. BQT xin liệt kê phần thưởng tại Túi Tân Thủ như sau!
Cấp độ Phần thưởng
1
 • Truyền tống phù
 • Túi quà Trang bị 10x 20% +10
 • Kinh nghiệm lên cấp 100
 • 50 vạn bạc khóa
100
 • 1 Hổ Cát Tường
 • 3 Túi 24 ô
 • 50 vạn bạc khóa
110
 • 1 Mặt nạ Lâm Quan Miện
 • 10 Rương Tiền Du Long (100)
 • 50 vạn bạc khóa
120
 • 1 Mã bài Phiên Vũ
 • 10 Rương Tiền Du Long (100)
 • 50 vạn bạc khóa
130
 • 3 Đồng Hành 4 kỹ năng
 • 10 Rương Tiền Du Long (100)
 • 50 vạn bạc khóa
140
 • 3 Tiểu Du Long Lệnh [Nhẫn]
 • 10 Rương Tiền Du Long (100)
 • 50 vạn bạc khóa
150
 • 3 Tiểu Du Long Lệnh [Bội]
 • 10 Rương Tiền Du Long (100)
 • 50 vạn bạc khóa
Hy vọng sẽ tạo động lực cho quý nhân sỹ trải nghiệm
BQT.