HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG KHIÊU CHIẾN BẠCH HỔ ĐƯỜNG

Đăng trả lời
Funny
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 20 Tháng 9 2021, 11:43

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG KHIÊU CHIẾN BẠCH HỔ ĐƯỜNG

Gửi bài by Funny »

Thời gian
Ban ngày: từ 08h30 đến 17h30, diễn ra 10 trận/ngày (sơ cấp và cao cấp đều đi được).
Ban đêm: từ 21h30 - 06h30 ngày tiếp theo, diễn ra 10 trận/đêm (chỉ có cao cấp và Hoàng Kim mới đi được).
30 phút đầu tiên báo danh, sau đó sẽ chính thức bắt đầu hoạt động.

Phần thưởng
Điều kiện Phần thưởng
Khi nhân vật đăng ký và tham gia Nhận 40 điểm danh vọng
Tiêu diệt boss Tầng 1 Nhận được kinh nghiệm, Huyền tinh, Lệnh bài Bạch Hổ Đường (sơ), danh vọng Bạch Hổ Đường tăng 10 điểm và được 01 điểm Uy danh
Lên Tầng 2 01 túi Phúc Hoàng Kim.
10 danh vọng Bạch Hổ Đường.
Tiêu diệt boss Tầng 2 Nhận được kinh nghiệm, Huyền tinh, Lệnh bài Bạch Hổ Đường (trung), danh vọng Bạch Hổ Đường tăng 10 điểm và 1 điểm Uy danh.
Lên Tầng 3 1 túi Phúc Hoàng Kim.
10 danh vọng Bạch Hổ Đường.
Tiêu diệt boss Tầng 3 Nhận được kinh nghiệm, Huyền tinh, Lệnh bài Bạch Hổ Đường (cao), danh vọng Bạch Hổ Đường tăng 10 điểm và 2 điểm Uy danh.
Chúc quý nhân sỹ vượt ải thành công và thuận lợi.
BQT.
Đăng trả lời